V tejto rubrike prinášame odborné a vedecké štúdie. recenzie a odborné posudky,  domácich i  zahraničných autorov, ktoré sa dotýkajú problematiky národnostných menšín a komunít žijúcich v zahraničí, problematiky súčasných migračných pohybov a s tým spojenými otázkami vo všetkých oblastiach.

V tomto zmysle je naša internetová stránka otvorená všetkým autorom, bez ohľadu na ich stanoviská, aj keď sa nemusia vždy zhodovať s názorom nášho združenia. Máme záujem na vytvorení platformy pre výmenu názorov a dialóg na odbornej a vedeckej úrovni. Kontaktujte nás v prípade, ak máte záujem o zverejnenie vašej štúdie.

>> Štúdie a odborné práce
>> Posudky a recenzie
>> Situačné správy