Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov (ZNE)

občianske združenie

67/193 reg. MV SR 19.6.2000
číslo sp. VVS/1-900/90-17033

Na hrádzi  67/193
851 10  Bratislava
diaspora@diaspora.sk
www.diaspora.sk

IČO: 36067181

štatutárny zástupca: PhDr. Claude Baláž, predseda

>> Viac informácií o ZNE