V tejto rubrike sa nachádzajú informácie o Stálej konferencii k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce Slovenská republika a Slováci v zahraničí.

Nájdete tu aj informácie o celosvetovej prezentácii kultúry Slovákov v zahraničí Dni Slovákov v zahraničí v Slovenskej republike a Krajanskej nedeli v rámci Folklórnych slávnosti po Poľanou v Detve.

Prinášame správy aj o Okrúhlom stole k problematike slovenského zahraničia.

A v neposlednom rade sa dozviete o odborných a vedeckých podujatiachovenovaných jednotlivým aspektom a problémom Slovákov v zahraničí.

>> Stála konferencia
>> Dni zahraničných Slovákov
>> Okrúhly stôl
>> Vedecké a odborné podujatia