V tejto rubrike sa nachádza výber zákonov, smerníc a iných zákonných predpisov, ktoré prijali príslušné orgány Rady Európy, Európskej únie, vlády a parlamentu Slovenskej republiky. Ide o dokumenty a právne normy, ktoré sa týkajú ochrany menšín a ľudských práv, migrácie a problematiky Európanov a Slovákov žijúcich v zahraničí.

>> Materiály Slovenskej republiky

>> Materiály Rady Európy

>> Materiály Európskej únie