alzirsko ALŽÍRSKO
egypt EGYPT
juhoafricka republika JUŽNÁ AFRIKA
libya LIBYA
sudan SUDÁN
tunisko TUNISKO

Alžírsko

Podľa posledných údajov žije v krajine asi 14 Sloveniek, ktoré sa vydali za občanov Alžírska. (www.foreign.gov.sk)

hore

Egypt

V EAR existuje Spolok egyptsko-slovenského priateľstva, registrovaný na MZV EAR. Jeho členmi môžu byť ako egyptskí občania so vzťahom k SR, tak aj slovenskí krajania s rezidenciou v EAR. (www.foreign.gov.sk)

hore

Južná Afrika

Africký kontinent nepatril medzi ciele, kam by smerovali slovenskí vysťahovalci. Pôsobilo tam len viacero slovenských misionárov. V dôsledku udalostí roku 1968 však aj do tejto krajiny začali prichádzať emigranti zo Slovenska. Oficiálne štatistiky neuvádzajú, koľko obyvateľov slovenského pôvodu sa v JAR usadilo. V roku 1995 sa ich počet odhadoval asi na 2 tisíc. Slovenská komunita pozostáva prevažne z osôb, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie a venujú sa svojim občianskym povolaniam. Dokázali sa odborne i jazykovo uplatniť v juhoafrickej spoločnosti, viacerí z nich sú na vyšších pracovných pozíciách. Jediným spolkom je Slovenská spoločnosť v JAR (1990). V Pretórii ju vytvorili niektorí členovia bývalého Spolku Slovákov v Južnej Afrike (1969-70) spolu s novými záujemcami. Cieľom spolku bolo udržiavanie národného povedomia a propagácia Slovenska v JAR. Krajania organizovali podujatia najmä pri príležitosti slovenských štátnych sviatkov a historických výročí. Slováci v Kapskom Meste si každoročne začiatkom januára pripomínajú výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky výstupom na Stolovú horu. Slováci v JAR si zachovali vysoký stupeň znalosti materinského jazyka. Slovenské školy v sídlach slovenskej komunity neexistujú, ani Slovenská spoločnosť v JAR nevyvíjala v tejto oblasti nijaké aktivity. Na prelome 60. a 70. rokov Spolok Slovákov v Južnej Afrike vydával v Pretórii vestník Zápisník Spolku Slovákov v Južnej Afrike a v roku 1970 mesačník pre krajanov – Slovák. Po svojom vzniku v roku 1990 Slovenská spoločnosť v JAR začala vydávať tlačový orgán – občasník Slovenské zvesti. Postupné oslabovanie činnosti spolku malo vplyv aj na jeho vydávanie. V r. 1996 bol premenovaný na Juhoafrické (slovenské) zvesti napokon z nedostatku finančných prostriedkov zanikol. O slovenských misionároch v JAR sú informácie zo začiatku 70. rokov minulého storočia, keď tam pôsobila Slovenská katolícka misia. V Pretórii vydávala svoj obežník pod názvom Hlas volajúceho v púšti. Slovenská katolícka komunita začiatkom 70. rokov mala aj slovenské bohoslužby. Oficiálne štatistické údaje nesledujú slovenskú národnostnú menšinu. Juhoafrická legislatíva má zákony týkajúce sa ochrany národnostných menšín.

V JAR žije okolo 500-600 slovenských občanov. Ide o emigrantov, ktorí sa do JAR vysťahovali najmä v dvoch vlnách: 1968-69 a začiatok 90-tych rokov a ich rodinných príslušníkov. Krajania sú sústredení najmä v Pretórii, Johannesburgu a Kapskom Meste.
Slovenskí krajania v JAR nie sú zorganizovaní v spolkoch. (www.foreign.gov.sk)

hore

Líbya

V Líbyi neexistuje početnejšia krajanská komunita. Dlhodobo tu žije tu niekoľko vydatých občianok SR a spolu so svojimi deťmi s vybaveným slovenským občianstvom sa ich počet odhaduje na niekoľko desiatok. (www.foreign.gov.sk)

hore

Sudán

Krajanskú komunitu tvoria Češky a Slovenky vydaté za občanov tejto krajiny, sympatizanti a absolventi českých a československých odborných škôl. Pôsobí tu Spoločnosť Sudánsko – Česko – Slovenského priateľstva, The Sudanese, Czech and Slovak Society založena 27. 6. 2001 v Chartúme pri Rade pre zahraničnej spoločnosti priateľstva pri vláde Sudánskej republiky (Council for International People’s Friendship).

hore

Tunisko

V Tunisku je vydatých niekoľko desiatok slovenských občianok bez presnej evidencii ich počtu. (www.foreign.gov.sk)

hore