Osudy Krajanského domu na Slovensku v Bratislave

Štúdia
Autor: Claude Baláž

Exodus slovenského národa i novodobé migračné pohyby jeho príslušníkov majú svoju minulosť, ale aj dejinnú kontinuitu. Od maďarskej okupácie územia pôvodne obývaného predkami Slovákov v 9. storočí, cez tatársky vpád, tureckú expanziu, stavovské povstania, protireformačné hnutie, úteky poddaných, sťahovanie na Dolnú zem, masové vysťahovalectvo do zámoria, hospodársku emigráciu medzi dvomi svetovými vojnami, politickú emigráciu po druhej svetovej vojne, individuálne úteky pred totalitným režimom, masové odchody po okupácii nášho územia vojskami Varšavskej zmluvy až po súčasné slobodné migračne pohyby občanov Slovenskej republiky.

Stiahnuť štúdiu (173 KB, PDF)