Diaspóra » 'Správy z diaspóry'

Správy z diaspóry

Večný rebelant sedemdesiatročný

Keď ma redakcia časopisu Slovensko oslovila pri mojom životnom jubileu, aby som sa prihovoril jeho čitateľom, preblesli mi hlavou mnohé skutočnosti súvisiace s ľuďmi, ktorým ešte i dnes mnohí hovoria ...

Viac informácií

Nie sme šachové figúrky ani bábiky vo výkladnej skrini

Stávame sa terčom útokov, extrémisti si nás nájdu… – Zhoršovanie maďarsko-slovenských vzťahov má na nás vždy veľmi negatívny dopad… – Maďari na Slovensku sú vraj vynaložení takým silným atrocitám zo ...

Viac informácií

Disproporcie v prideľovaní štátnych dotácií pre Slovákov v zahraničí

Disproporcie v prideľovaní štátnych dotácií pre Slovákov v zahraničí alebo The Same Procedure As Every Year… (zostavil Dušan Klimo v auguste 2012) Podľa údajov, ktoré na svojej internetovej stránke (www.uszz.sk) uverejnil ...

Viac informácií

Osudy Krajanského domu na Slovensku v Bratislave

Štúdia Autor: Claude Baláž Exodus slovenského národa i novodobé migračné pohyby jeho príslušníkov majú svoju minulosť, ale aj dejinnú kontinuitu. Od maďarskej okupácie územia pôvodne obývaného predkami Slovákov v 9. storočí, cez ...

Viac informácií

Vymenuje vláda Roberta Fica plagiátorku do funkcie vysokej štátnej úradníčky?

Úrad vlády avizoval, že po zmene v čele Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude nasledovať aj ďalší krok, bývalú predsedníčku úradu plagiátorku – Vilmu Prívarovú teraz vymenujú za podpredsedníčku.

Viac informácií

Skalského prvý povolebný úkrok tzv. memorandový

Vladimíra Skalského na stránkach literárnych novín azda netreba osobitne predstavovať. Svoje písanie si dostatočne garantuje členstvom v PEN klube. Žije v Prahe (kam, ako sa sám charakterizuje, neemigroval, jeho „postavenie“ ...

Viac informácií

V Maďarsku zanikajú školy vyučujúce slovenčinu, už ich je len 37

O otázkach vplyvu nových a zmenených právnych predpisov na postavenie slovenskej menšiny v Maďarsku v stredu v Budapešti diskutovali slovenskí národnostní aktivisti Maďarska. Pred 20 rokmi bolo v Maďarsku 80 škôl, kde sa ...

Viac informácií

Pravda o voľbe Slovákov zo zahraničia

Slováci žijúci v zahraničí majú tiež možnosť zúčastniť sa volieb na Slovensku. Procedúra je síce mimoriadne komplikovaná, ale tá možnosť tu je. Prečo vlastne voliť zo zahraničia? Občania SR žijúci ...

Viac informácií

Krajania vo svete, ich zástupcovia a vzťah k Slovensku

O Slovákoch žijúcich v zahraničí sa hovorí na Slovensku v poslednej dobe dosť často. Je to v poriadku, lebo tu ide o veľkú skupinu ľudí, ktorí by mohli tiež významne ...

Viac informácií

Štúdia: Chronológia Slovákov v Amerike I. (Jozef Janek)

Americkí Slováci tvoria približne jednu tretinu slovenského národa vo svete a pre slovenskú samostatnosť toho dosť urobili. Preto by sme mali poznať aj ich históriu. Americký Slovák Jozef Janek sa ...

Viac informácií

Slováci v Maďarsku a ich šance na prežitie

Odznelo na konferencii „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“ v Mlynkoch 3. decembra 2011. Účastníci konferencie „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?” sa zaoberali otázkami miesta Slovákov medzi národnosťami v Maďarsku, postavenia ...

Viac informácií

Rozcestník webových stránok slovenských komunít v zahraničí

Vážení čitatelia a návštevníci našej web stránky diaspora.sk, ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu priazeň a záujem o našu stránku a problematiku Slovákov v zahraničí. V ostatnom čase sme nenapĺňali rubriku Dianie v komunitách, čo je zapríčinené najmä ...

Viac informácií
premium wordpress themes downloads